Vertrouwenspersoon

 

Wat kan een clublid doen als hij/zij zich onveilig voelt bij trainingen, toertochten enz?
Het lid dat een vervelend gevoel krijgt bij die ene persoon die wel erg vaak een arm om hem of haar heen slaat. Hij of zij kan terecht bij de vertrouwenspersoon van MTB de Hondsrug.

Leden van MTB de Hondsrug die in hun sportsituatie geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen kunnen voor hulp en advies een beroep doen op de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt opvang aan alle leden van de vereniging die, op het gebied van ongewenste omgangsvormen in de sportsituatie, hulp en advies nodig hebben. Het bestuur van MTB de Hondsrug zorgt ervoor dat de leden zoveel mogelijk worden beschermd tegen grensoverschrijdend gedrag en tegen de nadelige gevolgen daarvan. Onder grensoverschrijdend gedrag (ongewenste omgangsvormen) wordt o.a. verstaan: seksuele intimidatie, pesterijen, agressie, digitale communicatie(pesten) en mishandeling.

Bij MTB de Hondsrug is Wilma Tielman als vertrouwenspersoon aangesteld ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag in de sportsituatie.
Wilma is bereikbaar via email op info@wilmatielman.nl en telefonisch of via WhatsApp: 06-48535651

Wat kun je van een vertrouwenspersoon verwachten

  • De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan mensen, die zich slachtoffer voelen van intimiderend gedrag.
  • De vertrouwenspersoon garandeert anonimiteit en onderneemt geen stappen zonder toestemming van het slachtoffer.
  • Opvang van degene die seksuele intimidatie, pesterijen en agressie en ander intimiderend gedrag heeft ondergaan en daarover wil praten.
  • Eventueel doorverwijzing naar een externe professionele hulpverlener.
  • Nagaan of een oplossing in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoort.
  • Het informeren van het slachtoffer over andere wegen die openstaan om het probleem tot een oplossing te brengen.
  • De nazorg van personen die met ongewenste omgangsvormen zijn geconfronteerd.

Het is niet de bedoeling dat de vertrouwenspersoon bemiddelt tussen het slachtoffer en de veroorzaker.